imageedit_1_3740401063.jpg

Online Worship Service and Mana'o  for

September 18th, 2022

Services are held Live online on  Facebook Live at 9am HST every Sunday

  • YouTube
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Kāhea Hale Pule `o Ka`ahumanu


E kāhea o ke kanaka a ke Akua

He inoa no Ka’ahumanu ka hale pule

I uka o Wailuku i lalo iho o Kahalawai o ka moku o Kama

Ma kahi o Kahekili o Pi’ilani

I ka malu ‘ohai, kukui, manako, a me kou

He makana o Kahale I ka hōnua, kahu a kahi pae a kahi pae

I hea ka halepule `o Ka’ahumanu

Pane: Eia nō mākou

`O mākou  anaina o Halepule `o Ka’ahumanu.

Pane: Eia nō mākou

 

A Kahea, a call from the people of God,

Ka’ahumanu is the name of the church.

Upland in Wailuku, at the foot of Mount Kahalawai.

Upon the sacred lands of Kahekili 'O Pi'ilani

Surrounded by the monkeypod, the kukui, the mango and the kou trees.

A gift of Kahale is the land, many have been the Kahu

Where is Ka’ahumanu Church?

Eia nō makou, We are here.

We gather at Ka’ahumanu Church

Eia nō makou, We are here.

What's Happening At Ka'ahumanu Church?

Building closed due to COVID-19 Pandemic

Online Bible Study contact Kahu Wayne via e-mail at kahuwayne@live.com if you wish to participate.

Sunday Worship Services are now being done via facebook live at 9:00 am Videos will then be archived and replayed here and on our Youtube channel at 11.